Опис на производ

BORA (GWH12AAB-K3DNNA2A)
Модел GWH12AAB-K3DNNA2A 
Напојување  220-240V 50Hz
Енергетска класа  A/A
SEER/SCOP  3.21/3.61
ЛАДЕЊЕ
Капацитет  3.250 W
Потрошувачка  1.012 W
Работна температура  од 18°С до 43°С
ГРЕЕЊЕ
Капацитет 3.400W
Потрошувачка 941
 
Работна температура од -7⁰С до 24⁰С
Проток на воздух  500/500/430/330 м3
Одвлажнување  1.2 L/h
Бучност  42/39/36/33 dB
Разладен флуид  R410A
Дијаметар на цевка  ø6/ø12
Димензии
Внатрешна единица  772/250/185 - 8.5kg
Надворешна единица  776/540/320 - 31kg
Препорачана површина  15~30м²
BORA (GWH18AAC-K3NNA2A)
Модел GWH18AAC-K3NNA2A
Напојување  220-240V 50Hz
Енергетска класа  A/A
SEER/SCOP  3.21/3.61
ЛАДЕЊЕ
Капацитет 4.8 W
Потрошувачка 1.495 W
Работна температура  од 18°С до 43°С
ГРЕЕЊЕ
Капацитет 5 W
Потрошувачка 1.550 W
 
Работна температура од -7⁰С до 24⁰С
Проток на воздух  650/560/480/350 м³
Одвлажнување 1.8 L/h
Бучност 42/38/34/31
Разладен флуид  R410A
Дијаметар на цевка  ø6/ø12
Димензии
Внатрешна единица 849 х 289 х 210 - 11 кг.
Надворешна единица 848 х 540 х 320 - 39кг.
Препорачана површина 25-55 м²

BORA (GWH24AAD-K3DNNA1A)
Модел GWH24AAD-K3DNNA1A
Напојување  220-240V 50Hz
Енергетска класа  A/A
SEER/SCOP  3.21/3.61
ЛАДЕЊЕ
Капацитет 6.150 W
Потрошувачка 1.915 W
Работна температура  од 18°С до +43°С
ГРЕЕЊЕ
Капацитет 6.700 W
Потрошувачка 1.856 W
 
Работна температура од -7°С до 24°С
Проток на воздух  900/800/700/600
Одвлажнување 1.8 L/h
Бучност 49/45/41/37
Разладен флуид  R410A
Дијаметар на цевка  ø6/ø12
Димензии
Внатрешна единица 970 x 300 x 225 - 13.5 kг.
Надворешна единица 1017/366/285 - 50 кг
Препорачана површина 35-65 м²
BORA (GWH09AAA-K3NNA2A)
Модел GWH09AAA-K3NNA2A
Напојување  220-240V 50Hz
Енергетска класа  A/A
SEER/SCOP  3.21/3.61
ЛАДЕЊЕ
Капацитет 2.550 W
Потрошувачка 794 W
Работна температура  од 18°С до +43°С
ГРЕЕЊЕ
Капацитет 2.650 W
Потрошувачка 734 W
 
Работна температура од -7°С до 24°С
Проток на воздух  470/420/370/250
Одвлажнување 0.8 L/h
Бучност 40/38/35/26
Разладен флуид  R410A
Дијаметар на цевка  ø6/ø9.52
Димензии
Внатрешна единица 698 x 250 x 185 - 7.5 kг
Надворешна единица 720 х 428 х 310 - 24.5 кг.
Препорачана површина 10-20 м²