shiny

Shiny

Лесен за ракување, нов вертикален излез за воздух, двостран излез за воздух за поголемо снабдување, затворена позиција на далечински конролер, продолжен излез за вода за полесно протекување на вода и полесно ракување, со висока заштеда на енергија, паметна WIFI контрола (опционално), електрична кутија со заштита од пожар, повеќеслојна заштита.

color white Бела

Опис на производ

M3 01

Изглед

Вертикален, нов петоаголен дизајн; класичен црно-бел дизајн за подобар изглед; бојата може да биде променета.


Шампањ, Бела, Сребрена, Златна


Лесен за ракување, нов вертикален излез за воздух, двостран излез за воздух за поголемо снабдување, затворена позиција на далечински конролер.

M3 02

M3 03

Продолжен излез за вода за полесно протекување на вода и полесно ракување.


Висока заштеда на енергија

M3 04

Заштита од преголем напон.

M1 01

Паметна WIFI контрола(опционално).

M1 02

Електрична кутија со заштита од пожар

M1 03

Повеќеслојна заштита.

M1 04

Заштита од преголем напон; Заштита од прегревање; Заштита од замрзнување; Заштита од протекување на разладен флуид; Заштита од грешка на температурен сензор; Повеќеслојна заштита.


Други функции

999 01 999 02